Rólunk

Kuti Gáspár, magyar gyógypedagógus munkája révén új képességfejlesztő játékok jelentek meg a hazai játékkínálatban. Nemcsak gyönyörű, hanem valóban hasznos játék. Betűtanítási segédletként álmodta meg a játékfejlesztő, de sorban jöttek az új ötletek a betűkkel való foglalkozás terén.

Fejleszti a játszó gyerekek figyelmét, analizáló képességét, taktilis érzékelését, koncentrációját, miközben könnyedén fenntartható vele a résztvevők lelkesedése.

A játék sikerét mutatja, hogy egyre szélesebb korcsoport ismerte és szerette meg a TAKUGA betűket, holott mindössze 2018. februárjától kapható. A fából készült játék érdekessége, hogy a bal alsó sarkon lekerekítettek, ami segít abban, hogy a betűket helyes állásukban tudjuk tapintani. Párban és kisebb csoportban is játszható.

VEOL cikkek:

https://www.veol.hu/helyi-eletstilus/2019/01/kuti-gaspar-talalmanya-mindenkinek-segitseget-jelenthet-kepessegei-fejlesztesehez

https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2021/12/orszagszerte-hasznaljak-a-badacsonyi-gyogypedagogus-kiadvanyat

Termékeinkről:

A Takuga fejlesztő eszközökről

Lényegük a taktilis – tapintás útján történő – ingerfelvétel. A bal alsó sarokban lekerekített négyzetek tartalmaznak egy formák (betű, szám, geometriai forma, ajakállás, műveleti jel stb.). A formák minden esetben tapinthatók, tanulásra használhatók. A koncepciót fejlesztő eszköznek nevezném leginkább, a Takuga termékek kimondottan a gyógypedagógiai foglalkozásokra készített képességfejlesztő játékok.  A pedagógia, óvodapedagógia és a gyógypedagógia nem határolódnak el egymástól, rengeteg a kapcsolat közöttük, így ez az eszközökre is kiterjeszthető gondolat. A Takuga fa eszközök jól használhatók a pedagógia tágan vett területein. Nem kell egy tanulónak sajátos nevelési igényűnek (SNI) lennie, hogy a tanításában gyógypedagógiai módszereket alkalmazhassunk. A Takuga tanulást segítő, képességfejlesztő játék alapvetően, de a fa betűk felnőtteknek is jó szórakozás lehet, társasjátékként használható.

Kiknek ajánlom?

A fejlesztő játékok akkor a legjobbak, ha a szakember hisz bennünk. Sokféle személyiség megtalálható az nevelés-oktatás területén, előfordul, hogy más eszközökben hiszünk, más módszertannal dolgozunk, pedig a cél megegyezik.

Szülők esetében speciálisabb a helyzet. A szülők sokszor nem tudják, hogy milyen elvárások vannak a gyermekekkel szemben, mely életkorban mit kell tudni. Játszani, játszva tanulni mindenki tud a gyermekével, ezért eldönthetjük, hogy tanulást segítő eszközként vagy játékként ajánljuk fel a Takuga termékeket.

Ajánlom: óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, fejlesztő pedagógusoknak, szülőknek.

A képességfejlesztő eszközökről

Napjainkban nagyon sok a fejlesztő eszköz, vagy legalábbis sok eszközre, játékra mondják, hogy fejlesztő hatású. Igaz ez a gondolat, minden játéknak, játékos feladatnak fejlesztő hatása van. Egy bújócska is megtanítja a gyermekeket, hogy nem elegendő a jó helyet megkeresni az elbújásra, de azt halkan kell megközelíteni és az ott lélegzet visszafojtva csöndben kell maradni. Ezen elv mentén számtalan játékban találunk értéket. Van, ami gyógypedagógus szemmel más! A játék fejlesztő hatása miként találkozik az óvodai és iskolai elvárásokkal. Erre egyik legjobb példa a finommotorika trendszerű feltörekvése a fejlesztésben. Természetesen szükséges a megfelelő kézizomzat, koordináció, de sok esetben látom, hogy mégis nehézkes megtalálni az utat a megfelelő ceruzahasználat felé. A kettő egyaránt fontos, egy jó fejlesztő foglalkozáson mindkét elem a megfelelő arányban jelenik meg. Az óvodások jó ceruzahasználata mellett oda kell figyelni még a szem-kéz koordinációra, a síkbeli tájékozódás minőségére, a haladási irányra is, hogy az írás előkészítése sikeresen megvalósulhasson.

Mire volt jó ez a kitérő?

A Takuga eszközök kiválóan alkalmazhatók a fejlesztések egy részére! Bár vannak olyan foglalkozások, mikor annyira jó a játék élménye, hogy a játék elhúzódik, akár a foglalkozás teljes idejét a játék köti le, de legtöbbször egy tematika mentén érdemes haladni.

Egy foglalkozásra ráhangolódunk, felkeltjük a gyermekek érdeklődését, van egy fő célunk, melyet feladatok formájában megvalósítunk, végül a levezető szakasz játékos elemei következnek. Ebben a struktúrában a Takuga eszközök nagyon jól illeszkednek. Nézzünk erre kettő konkrét példát!

  1. Iskolában diszlexia fejlesztése a foglalkozás célja, a gyermek szakvéleménye szerinti fejlesztendő területekre feladatokkal készülünk. A ráhangolódás és a levezetés szakasza szabad marad, a fejlesztendő területeket alapul véve van lehetőség a játékra. Amennyiben ezekben a szakaszokban a Takuga betűket választjuk, a képességfejlesztő játék tulajdonképpen szervesen, szorosan kapcsolódik a tananyaghoz, míg ez nem minden játékra igaz. A fa betűk több fejlesztendő területhez jól köthetők: vizuális észlelés, auditív észlelés, taktilis észlelés, memória, szavak elemeire bontása, szóalkotás betűkből vagy szótagokból, stb..
  2. Az iskolában szintén a diszlexia fejlesztése a célunk, de a Takuga betűk  a fő rész feladatait támogatják, a feladatlapok, könyvek mellett kap hangsúlyos szerepet a tanulásban

Takuga: képességfejlesztő játékok és az olvasás

A betűtanulás folyamatában a hangokat betűk formájában kódoljuk. A betűket gyorsan el tudjuk olvasni, ha hibát tapasztalunk, akkor azt javítjuk. A gyermekek olvasási tempójukhoz mérten javítanak leggyakrabban. Lassú, szótagoló olvasás esetén lassú lesz a javítás, ami jó, mert sokszor újra megpróbálják elolvasni a rontott szót. Gyors olvasás esetén a javítás is gyors, és ebben látok problémát! A gyors javítás mennyire alapos és mennyire automatikus? Ha automatikusan javít a tanuló, akkor mi segíti a hiba felismerését és a helyes megoldást bevésését? Ezért szeretem a fa betűket használni az olvasástechnika javításához (legyen szó a betűtanulás kezdetéről vagy tanulási nehézségről vagy diszlexia reedukációról). Tapintás útján a betűket sokkal lassabban ismerjük fel, van idő a megismerési folyamat elnyújtására, ezáltal a folyamat sokkal kevésbé lesz automatikus, sokkal inkább alapos. Idevágó gyógypedagógiai szemlélet, ha minél több érzékszervet vonunk be a tanulás folyamatába, akkor az sokkal hatékonyabb. A betű képét látjuk, a betűt kimondva hangként halljuk, tapintással ezt a kapcsolatot tovább erősítjük.

Játékos tanulás fa betűkkel, képességfejlesztő játékok

Termék: https://www.takuga.hu/termek/takuga-85-kisbetuk/

Az olvasás gyakorlása

Elsősök gyakran kapják azt a házi feladatot, hogy olvassák el tízszer a tananyagot (ez lehet betűk sora, szavak, mondatok és szöveg). A legtöbb elsős negyedszerre már fejből mondja el. Ilyenkor jobban szeretem a fa betűket felismertetni vagy a fa betűkből alkotott szavakat, amiket kiszámíthatatlan sorrendben kapnak a gyerekek, hogy az olvasás ne memória fejlesztés, hangnem valódi olvasástechnika gyakorlás maradhasson. 

Olvasás, írás előkészítéséhez javasolt termék: Takuga Ovi

Képességfejlesztő játék ovisoknak

Termék: https://www.takuga.hu/termek/takuga-ovi/