Rólunk

Kuti Gáspár, magyar gyógypedagógus munkája révén új képességfejlesztő játék jelent meg a hazai játékkínálatban. Nemcsak gyönyörű, hanem valóban hasznos játék. Betűtanítási segédletként álmodta meg a játékfejlesztő, de sorban jöttek az új ötletek a betűkkel való foglalkozás terén.

Fejleszti a játszó gyerekek figyelmét, analizáló képességét, taktilis érzékelését, koncentrációját, miközben könnyedén fenntartható vele a résztvevők lelkesedése.

A játék sikerét mutatja, hogy egyre szélesebb korcsoport ismerte és szerette meg a TAKUGA betűket, holott mindössze 2018. februárjától kapható. A fából készült játék érdekessége, hogy a bal alsó sarkon lekerekítettek, ami segít abban, hogy a betűket helyes állásukban tudjuk tapintani. Párban és kisebb csoportban is játszható.

 

Termékeinkről:

A Takuga fejlesztő eszközökről

Lényegük a taktilis – tapintás útján történő – ingerfelvétel. A bal alsó sarokban lekerekített négyzetek tartalmaznak egy formák (betű, szám, geometriai forma, ajakállás, műveleti jel stb.). A formák minden esetben tapinthatók, tanulásra használhatók. A koncepciót fejlesztő eszköznek nevezném leginkább, a Takuga termékek kimondottan a gyógypedagógiai foglalkozásokra készített játékok.  A pedagógia, óvodapedagógia és a gyógypedagógia nem határolódnak el egymástól, rengeteg a kapcsolat közöttük, így ez az eszközökre is kiterjeszthető gondolat. A Takuga fa eszközök jól használhatók a pedagógia tágan vett területein. Nem kell egy tanulónak sajátos nevelési igényűnek (SNI) lennie, hogy a tanításában gyógypedagógiai módszereket alkalmazhassunk. A Takuga képességfejlesztő fa betűk felnőtteknek is jó szórakozás lehet, társasjátékként használható.

Kiknek ajánlom?

A fejlesztő játékok akkor a legjobbak, ha a szakember hisz bennünk. Sokféle személyiség megtalálható az nevelés-oktatás területén, előfordul, hogy más eszközökben hiszünk, más módszertannal dolgozunk, pedig a cél megegyezik.

Szülők esetében speciálisabb a helyzet. A szülők sokszor nem tudják, hogy milyen elvárások vannak a gyermekekkel szemben, mely életkorban mit kell tudni. Játszani, játszva tanulni mindenki tud a gyermekével, ezért eldönthetjük, hogy tanulást segítő eszközként vagy játékként ajánljuk fel a Takuga termékeket.

Ajánlom: óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, fejlesztő pedagógusoknak, szülőknek.

A fejlesztő eszközökről

Napjainkban nagyon sok a fejlesztő eszköz, vagy legalábbis sok eszközre, játékra mondják, hogy fejlesztő hatású. Igaz ez a gondolat, minden játéknak, játékos feladatnak fejlesztő hatása van. Egy bújócska is megtanítja a gyermekeket, hogy nem elegendő a jó helyet megkeresni az elbújásra, de azt halkan kell megközelíteni és az ott lélegzet visszafojtva csöndben kell maradni. Ezen elv mentén számtalan játékban találunk értéket. Van, ami gyógypedagógus szemmel más! A játék fejlesztő hatása miként találkozik az óvodai és iskolai elvárásokkal. Erre egyik legjobb példa a finommotorika trendszerű feltörekvése a fejlesztésben. Természetesen szükséges a megfelelő kézizomzat, koordináció, de sok esetben látom, hogy mégis nehézkes megtalálni az utat a megfelelő ceruzahasználat felé. A kettő egyaránt fontos, egy jó fejlesztő foglalkozáson mindkét elem a megfelelő arányban jelenik meg. Az óvodások jó ceruzahasználata mellett oda kell figyelni még a szem-kéz koordinációra, a síkbeli tájékozódás minőségére, a haladási irányra is, hogy az írás előkészítése sikeresen megvalósulhasson.

Mire volt jó ez a kitérő?

A Takuga eszközök kiválóan alkalmazhatók a fejlesztések egy részére! Bár vannak olyan foglalkozások, mikor annyira jó a játék élménye, hogy a játék elhúzódik, akár a foglalkozás teljes idejét a játék köti le, de legtöbbször egy tematika mentén érdemes haladni.

Egy foglalkozásra ráhangolódunk, felkeltjük a gyermekek érdeklődését, van egy fő célunk, melyet feladatok formájában megvalósítunk, végül a levezető szakasz játékos elemei következnek. Ebben a struktúrában a Takuga eszközök nagyon jól illeszkednek. Nézzünk erre kettő konkrét példát!

  1. Iskolában diszlexia fejlesztése a foglalkozás célja, a gyermek szakvéleménye szerinti fejlesztendő területekre feladatokkal készülünk. A ráhangolódás és a levezetés szakasza szabad marad, a fejlesztendő területeket alapul véve van lehetőség a játékra. Amennyiben ezekben a szakaszokban a Takuga betűket választjuk, a játék tulajdonképpen szervesen, szorosan kapcsolódik a tananyaghoz, míg ez nem minden játékra igaz. A fa betűk több fejlesztendő területhez jól köthetők: vizuális észlelés, auditív észlelés, taktilis észlelés, memória, szavak elemeire bontása, szóalkotás betűkből vagy szótagokból, stb..
  2. Az iskolában szintén a diszlexia fejlesztése a célunk, de a Takuga betűk  a fő rész feladatait támogatják, a feladatlapok, könyvek mellett kap hangsúlyos szerepet a tanulásban

Takuga és az olvasás

A betűtanulás folyamatában a hangokat betűk formájában kódoljuk. A betűket gyorsan el tudjuk olvasni, ha hibát tapasztalunk, akkor azt javítjuk. A gyermekek olvasási tempójukhoz mérten javítanak leggyakrabban. Lassú, szótagoló olvasás esetén lassú lesz a javítás, ami jó, mert sokszor újra megpróbálják elolvasni a rontott szót. Gyors olvasás esetén a javítás is gyors, és ebben látok problémát! A gyors javítás mennyire alapos és mennyire automatikus? Ha automatikusan javít a tanuló, akkor mi segíti a hiba felismerését és a helyes megoldást bevésését? Ezért szeretem a fa betűket használni az olvasástechnika javításához (legyen szó a betűtanulás kezdetéről vagy tanulási nehézségről vagy diszlexia reedukációról). Tapintás útján a betűket sokkal lassabban ismerjük fel, van idő a megismerési folyamat elnyújtására, ezáltal a folyamat sokkal kevésbé lesz automatikus, sokkal inkább alapos. Idevágó gyógypedagógiai szemlélet, ha minél több érzékszervet vonunk be a tanulás folyamatába, akkor az sokkal hatékonyabb. A betű képét látjuk, a betűt kimondva hangként halljuk, tapintással ezt a kapcsolatot tovább erősítjük.

Az olvasás gyakorlása

Elsősök gyakran kapják azt a házi feladatot, hogy olvassák el tízszer a tananyagot (ez lehet betűk sora, szavak, mondatok és szöveg). A legtöbb elsős negyedszerre már fejből mondja el. Ilyenkor jobban szeretem a fa betűket felismertetni vagy a fa betűkből alkotott szavakat, amiket kiszámíthatatlan sorrendben kapnak a gyerekek, hogy az olvasás ne memória fejlesztés, hangnem valódi olvasástechnika gyakorlás maradhasson. 

Óvoda-iskola átmenet

Vallom, hogy az óvodás nagycsoportos gyermekeknek szükséges egy körülbelül tanórányi foglalkozást végig ülniük. Ezt akkor is vallom, ha a gyermek 10 percnél nem dolgozik többet, mégis jó, ha valamilyen játékkal kitöltjük a maradék időt. Nem szeretem az óvodásokat rövid foglalkozásokhoz szoktatni, mert akkor legközelebb már távozni szeretne 10 perc után, amit tőlem tanul meg, ha korán elengedem. Egy tanórányi időt játszani sokszor könnyű feladat egy szakembernek, lehet időt fordítani a megismerkedésre. Ahogy a feladat növekszik, úgy lehet a játékot feladatra cserélni. A Takuga ovis készlet segít a formák megfigyeltetésében, felismerésében, ami azért fontos, mert a betűk is formákból állnak, csak komplexebb a variációjuk. Ez önmagában nem elegendő a diszlexia megelőzéséhez, de szükséges része. Az ovis készlet esetén két hasznos előnyt még megjegyeznék:

  • a formák megnevezése fejleszti a kommunikációs készségeket
  • óvodában 4-6 játékos esetén már türelemmel ki kell várnia minden gyermeknek a sorát, ez történik az iskolában is. (A buszt is kénytelenek vagyunk türelemmel kivárni.)

Sok iskolára érett gyermek könnyedén tanul játékosan egy tanórányi foglalkozást. De! Az óvodai, gyógypedagógiai, logopédiai, mozgásos foglalkozások összessége és az első osztályos követelmények között jelenleg nagy a különbség, az átmeneti időszak rövid. Az első osztályos tanulók nagyon érdeklődők tudnak lenni az iskolai feladatokkal kapcsolatban, de emellett szeretnének sokat játszani. A tankönyv nem minden tanulónak lesz a kedvence, jobban szeretnének játszani. Örülök neki, ha egy elsős szeret játszani, miért ne tanulhatna játék közben. A Takuga betűk nemcsak az asztalnál ülve használhatók, hanem a szőnyegre borítva is. Apróságnak tűnik a különbség, de az asztal és a szék közelebb áll a tanuláshoz, mint a szőnyegen elhelyezkedő fa betűk, mégis tanulás mindkettő.

Termék: https://www.takuga.hu/termek/takuga-ovi/